WAT LEVERT HET OP?

Voor alle duidelijkheid: het monitoren van de met u gemaakte afspraken doen wij zelf. Echter, de daadwerkelijke uitvoering van de beveiligingsactiviteiten bij Monitoring en Beheer besteden wij uit. Wij voeren de regie en u behoudt slechts één contactpersoon: QMonitoring. Wij hebben uitstekende lokale partners die, conform de gemaakte afspraken, hun diensten uitvoeren. De lokale bekendheid van de leverancier, samen met de centrale aansturing door QMonitoring, is de sleutel tot succes!

We controleren zowel op objectieve criteria als op de criteria die ú belangrijk vindt. Sterker nog: met onze speciale software en uw eigen inlogcode op ons webportal kunt u zelf nagaan hoe de beveiligingsorganisatie presteert. De actuele en overzichtelijk gepresenteerde managementinformatie en de daaruit voortvloeiende analyse maken dat duidelijk.

Naast het inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening krijgt u ook inzicht in de gemaakte kosten. Indien QMonitoring vooraf een analyse kan verrichten op de historie van de alarmopvolgingen, zijn wij zelfs bereid afspraken te maken over reductie van het aantal alarmopvolgingen en de daarmee gepaard gaande kostenverlaging zodra wij de monitoring gaan verzorgen. Door het reduceren van het aantal alarmopvolgingen, reeds bewezen bij andere klanten, is er een inzichtelijk terugverdienmodel van onze kosten. Wij weten hoe dat kan zonder op de kwaliteit in te leveren. Sterker nog: dankzij onze aanpak gaat de kwaliteit juist omhoog terwijl de kosten dalen.

Door de strakke sturing op alle details van het proces zorgt QMonitoring er voor dat u als klant altijd een correcte factuur ontvangt. Deze is namelijk vooraf door ons gecontroleerd. Ondanks dat de dienstverlening op verschillende locaties plaatsvindt, zorgen wij er voor dat u op centraal niveau het overzicht behoudt en dat u zich kan richten op andere zaken binnen uw organisatie.

Onze aanpak resulteert in:
• structurele controle op gemaakte afspraken
• aantoonbare kostenbesparingen
• hogere kwaliteit
• tijdbesparing
• inzicht
• betere oplossingen
• volledige transparantie