OPLOSSINGEN

Onze unieke aanpak en methodiek is van toepassing op de volgende soorten dienstverleningen:
• Mobiele surveillance
• Winkelsurveillance
• Objectbewaking
• Receptiediensten

Dit kan aan de hand van de twee volgende pakketten, namelijk:
• Monitoring
• Monitoring en Beheer

Monitoring

QMonitoring kan uw huidige beveiligingscontracten monitoren en afhankelijk van de afspraken met u actie ondernemen. Wij hebben een methodiek ontwikkeld die u door middel van onze webportal structureel inzicht verschaft, op ieder gewenst moment van de dag, zonder dat het u tijd kost. Door onze aanpak sturen wij direct op de dienstverlening en waar nodig grijpen wij in. Door deze methodiek, overigens uniek in de veiligheidsbranche, heeft u onder andere inzicht in:
• Nakomen van de gemaakte (contractuele) afspraken
• Gemaakte kosten op locatie-, regionaal- of landelijk niveau
• Locaties die de meeste kosten generen
• Oorzaken die onnodige kosten genereren
• Budget- en factuurbewaking
• De door ons genomen acties en prestaties van uw leverancier

QMonitoring geeft een directe sturing op uw processen. Niet door het aanleveren van overzichten en rapportages, maar door dagelijkse, actieve bemoeienis met de uitvoering. Wij ontvangen dagelijks de rapportages en analyseren deze. Vervolgens controleren wij die aan de hand van de meldkamerrapportages of andere systemen. Als uit de analyse blijkt dat er actie moet worden ondernomen, doen wij dat direct. Zo sturen wij leveranciers aan op verbeterpunten en uw vestigingsmanagement op procedures. Aandacht scoort en door het continueren van deze aandacht neemt de efficiency in uw processen substantieel toe en nemen de kosten voor u af.

Naast de webportal ontvangt u iedere maand een managementrapportage waarin u direct ziet wat de status is van de ontwikkelingen. Ook zijn hierin de genomen acties naar het lokale management van de locaties en de acties naar de leverancier(s) vastgelegd.

Monitoring en Beheer

Mogelijk gaat  uw voorkeur uit naar de samenwerking met kleinere, lokale partners, maar  ontbreekt het u aan tijd en kennis om die partijen te managen. QMonitoring beschikt over een landelijk dekkend netwerk van lokale partners en biedt u daarmee de oplossing om te profiteren van alle voordelen van lokale partners, zonder de nadelen van de landelijke leveranciers. U bent niet meer gebonden aan die grote, landelijk opererende leveranciers. Wij treden op al enige contactpersoon tussen alle partijen en nemen het management daarvan uit handen. Ook deze partijen zijn onderworpen aan onze monitor, zodat de kwaliteit gegarandeerd blijft.

Met deze aanpak heeft u het inzicht  en de sturing zoals bij Monitoring, maar tevens ook het gemak van de lokale sterke beveiligingsorganisaties.

De dienstverlening van QMonitoring gaat ver. Wij nemen het gehele (opstart-)proces uit handen en zorgen dat de overgang van leverancier vanaf sleuteloverdracht tot en met de facturatie vlekkeloos verloopt. Zoals u mag verwachten van professionals met focus op kwaliteit.
Wij hanteren scherpe tarieven en bieden u de garantie dat de beveiligingsorganisatie bij een alarmopvolging binnen 30 minuten na de melding ter plaatse is. Indien dit niet het geval is, ontvangt u geen factuur maar dient de dienstverlening uiteraard wel uitgevoerd  te worden.